Life Goes On...

Life Goes On...
Life--- The way u Look at it

Thursday, January 8, 2015

ನಮ್ಮ ಎದರು ಮನೆಯ ನಾಯಿ


ನಮ್ಮೆದುರ್ಮನೆ ನಾಯಿ , ನಮ್ಮೆದುರ್ಮನೆ ನಾಯಿ, ನಮ್ಮೆದುರ್ಮನೆ ನಾಯಿಹೇ ನಮ್ಮೆದುರ್ಮನೆ ನಾಯಿ

ಅದರ ಮುಸುಡಿ ಹೀಗೆಯಾಕಿದೆಯೋ
ಹೇ, ಅದರ ಬಾಲ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕಿದೆಯೋ
ಇದಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂತಿ, ನೋಡೋಕೆ ಪಜೀತಿ
ಸಿಕ್ಕಿದೊರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಡಿ, ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಮೂಸೊ ಇದು
ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ, ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ

ನಾಯಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಚೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇಕೇ, ಹೇ ಹೆಹೆಹೇಃ
ಭೋಗಳೋದನ್ಇದು ಮರೆತಿತು ಏಕೆ, ಹೇ ಹೆಹೆಹೇಃ
ಗೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು
ಸುಮ್ನೋಡೊದೆ ಇದರ ಆಟ
ನಿದ್ದ್ಮಾಡೋದೇ ಇದರ ಚಟ

ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ, ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ

ಇದರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಾವನೆ ಉಂಟೆ, ಹೇ ಹೆಹೆಹೇಃ
ಆದ್ರೂನೂ ನಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಂತೆ, ಹೇ ಹೆಹೆಹೇಃ
ಇದನೆನಾದ್ರೂ ಮನೆಕಾಯೋಕ್ ಬಿಟ್ರೆ
ಕಳ್ಳರನ್ನ ನೋಡಿ ಇದುವೇ ಜೂಟೆ 
ಜೊಲ್ಲ್ ಸುರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಚಟ
ಕಣ್ಣ್ ಮಿಟುಕಿಸೋದೆ ಇದರ ಆಟ

ಹೇ ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ, ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ

ಅದರ ಮುಸುಡಿ ಹೀಗೆಯಾಕಿದೆಯೋ
ಹೇ ಅದರ ಬಾಲ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕಿದೆಯೋ
ಇದಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂತಿ, ನೋಡೋಕೆ ಪಜೀತಿ
ಸಿಕ್ದೊರ್ನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಡಿ, ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಓಡೋ ಇದು


ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ, ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಕುತ್ತ

 --ಸಂತ